Gnathologie

Gnathologie Nijmegen is een verwijspraktijk voor gnathologie, orofaciale pijn, gebitsslijtage, bruxisme en slaapapneu.

Verwijzing

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de verwijspraktijk voor gnathologie, indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Voorafgaand aan het maken van een afspraak hebben wij graag een verwijsbrief van uw specialist in huis.

Klanttevredenheid

KNMTJeanne Baggen is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), de beroeps-vereniging van tandartsen. Jeanne Baggen is per 1-1-2023 de onafhankelijke deskundige voor gnathologie van de KNMT.

KRT KWaliteitsregister tandartsen
Onze praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsregister voor tandartsen voor de periode van 1-7-2019 tot en met 30-6-2026.