Gnathologie

Gnathologie Nijmegen is een verwijspraktijk voor gnathologie, orofaciale pijn, gebitsslijtage, bruxisme en slaapapneu.

Verwijzing

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor de verwijspraktijk voor gnathologie, indien u bent verwezen door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut. Voorafgaand aan het maken van een afspraak hebben wij graag een verwijsbrief van uw specialist in huis.

Jeanne BaggenWie is Jeanne Baggen?

Jeanne Baggen is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1984 heeft zij een algemene praktijk in Gezondheidscentrum ’t Weeshuis te Nijmegen.

Haar werk als algemeen tandarts combineerde zij met de beroepsdifferentiatie tot tandarts-gnatholoog. In juni 2011 is zij als tandarts-gnatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd. Inmiddels is zij  op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam begonnen met een promotieonderzoek in dit vakgebied. Zij is tot december 2011 werkzaam geweest bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Nijmegen en tot juni 2018 bij de stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) Amsterdam. Zij is als tandarts-gnatholoog erkend door de NVGPT.

In april 2011 heeft zij met succes het examen van de Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde en de accreditatie als Tandarts-slaapgeneeskundige NVTS behaald. Zij geeft regelmatig Post Academisch Onderwijs op de UMCN over snurken/slaapapneu en de tandheelkundige therapie. Zij zit in een samenwerkingsverband van het slaapcentrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

In de periode 2007-2013 is zij medeoprichter en voorzitter van de Tandartsen spoedpost (TAP) Nijmegen op het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis geweest.

Zij heeft 10 jaar gewerkt met de Praktijk voor Gnathologie/Orofaciale Pijn & Disfunctie, binnen het expertise centrum Parodontologie, Implantologie en Endodontologie Nijmegen. Per 1-1-2023 is de Praktijk voor Gnathologie verhuisd naar de Begijnenstraat waar Liza van de Rijt zal aansluiten als tandarts -gnatholoog en veel hulpverleners van de orofaciale pijn team bij elkaar zitten voor een goede interprofessionele samenwerking.

Klanttevredenheid

KNMTJeanne Baggen is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), de beroeps-vereniging van tandartsen. Jeanne Baggen is per 1-1-2023 de onafhankelijke deskundige voor gnathologie van de KNMT.

KRT KWaliteitsregister tandartsen
Onze praktijk is aangesloten bij het kwaliteitsregister voor tandartsen voor de periode van 1-7-2019 tot en met 30-6-2026.