Verwijzing

Een goede samenwerking tussen verwijzer, tandarts-gnatholoog en patiënt valt of staat met een duidelijke communicatie. Graag vragen wij uw aandacht voor de werkwijze die wij hanteren:

U informeert de patiënt over de reden van verwijzing en u stuurt ons een verwijsbrief. Een digitale verwijsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Wanneer u gebruikmaakt van een digitaal röntgensysteem is het zeer wenselijk relevante foto's naar ons te mailen: Sla de foto's op als JPEG bestand en zorg dat in de naamgeving patientnaam, eventueel element en datum van opname vermeld worden. De foto's kunnen gemaild worden naar info@pvgn.nl

Na ontvangst van uw verwijsbrief krijgt uw patiënt een bevestiging van ontvangst van de verwijzing met daarbij een verzoek om een aantal vragenlijsten digitaal of schriftelijk in te vullen. Zodra we deze formulieren van uw patiënt hebben ontvangen wordt door de tandarts-gnatholoog een inschatting gemaakt van de situatie en aangegeven welk type consult benodigd is. De gemiddelde tijd tussen ontvangst verwijsbrief en eerste consult is 8 weken.

Verwijsbrief

Klik hier om de verwijsbrief in PDF formaat te downloaden.

LET OP U bewaart dit formulier eerst op uw eigen computer (knop 1 onder aan het formulier). Daarna opent u het formulier in Acrobat Reader en verstuurt het ingevulde formulier via knop 2 rechtstreeks naar de praktijk voor gnathologie. U kunt het ook via Acrobat reader versturen naar: info@pvgn.nl.

Download een gratis versie van Acrobat Reader Acrobat Reader gratis downloaden